Nové vedenie SAACV

27. januára 2017 / Komentáre vypnuté na Nové vedenie SAACV

SAACV interné

Dňa 26.10.2017 sa na pôde TU vo Zvolene uskutočnili voľby do orgánov SAACV na nasledujúce trojročné obdobie.

Na základe sčítania všetkých platných hlasovacích lístkov členská základňa SAACV zvolila týchto zástupcov:

Prezidentka – Mgr. Regína Remanárová – STUBA

Výkonný výbor – PaedDr. Janka Chladecká, PhD. – UNIBA, doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. – UPJŠ, Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD. – TUZVO

Revízna komisia – Ing. Viera Peterková, PhD. – TU TT, doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. – DTI, PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. – KU RK