Stretnutie zástupcov SAACV s MŠVVaŠ SR

21. februára 2017 / Komentáre vypnuté na Stretnutie zástupcov SAACV s MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva

Dňa 23.1.2018 sa uskutočnilo stretnutie na pôde MŠVVaŠ SR.

Za SAACV sa stretnutia zúčastnili: Regína Remenárová – prezidentka SAACV, riaditeľka ICV STUBA, Dušan Vitko – riaditeľ ICV TUKE a Erik Selecký – vedúci CĎV TUZVO.

Za MŠVVaŠ sa zúčastnili: Slavomíra Valachová – riaditeľka odboru posudzovania projektov, zástupca MPSVaR a zástupca finančného oddelenia.

Témou rokovania bola Schéma pomoci de minimis a limity čerpania projektov pre vysoké školy na Slovensku.