Nové číslo časopisu Lifelong Learning

21. marca 2018 / Comments (0)

Nezaradené

Najnovšie číslo časopisu Lifelong Learning, ktorý vydáva Inštitút celoživotného vzdelávania – Mendelovej univerzity v Brne si môžete stiahnúť na:
http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/29484-