Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí

15. mája 2018 Zástupcovia asociácií združení v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania sa spájajú: Viď tlačová správa MŠVVaŠ SR. Zástupcovia aktérov v oblasti vzdelávania...

Written by:

15. mája 2018 / Comments (0)