EPALE 2018 – 06-12-2018 národná konferencia

27. novembra 2018 / Comments (0)

Nezaradené

MŠVVaŠ SR a ŠIOV organizujú Národnú konferenciu EPALE 2018 – EPALE Reštart v Bratislave dňa 06. 12. 2018.

Registrácia tu: https://docs.google.com/forms/d/1Cxv6CX3gQiCrck-NZAt7JBRXoejdXUn9Ef2FY0N4T3M/viewform?ts=5bf280a6&edit_requested=true