Prezidentka SAACV pozvaná na okrúhly stôl

15. November 2018 Prezidentka SAACV p.Regina Remenárová bola pozvaná zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na okrúhly stôl s názvom: “Cross sectoral dimension of LLL...

Written by:

15. November 2018 / Comments (0)

Zasadnutie členskej základne SAACV

8. November 2018 Zasadnutie členskej základne SAACV sa uskutoční 22.11.2018 vo štvrtok na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Viac o podujatí na:...

Written by:

8. November 2018 / Comments (0)

Nové číslo časopisu LLL – 2018 (č.2)

1. October 2018 Vyšlo najnovšie číslo časopisu – Lifelong Learning č.2, ktorý vydáva Inštitút celoživotného vzdelávania – Mendelovej univerzity v Brne. Môžete si ho stiahnúť na:...

Written by:

1. October 2018 / Comments (0)

Nové číslo časopisu LLL – 2018 (č.1)

26. June 2018 Lifelong Learning, ktorý vydáva Inštitút celoživotného vzdelávania – Mendelovej univerzity v Brne si č. 1 rok 2018 môžete stiahnúť na:...

Written by:

26. June 2018 / Comments (0)

Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí

15. May 2018 Zástupcovia asociácií združení v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania sa spájajú: Viď tlačová správa MŠVVaŠ SR. Zástupcovia aktérov v oblasti vzdelávania...

Written by:

15. May 2018 / Comments (0)

Program Edukácia dospelých

23. March 2018 Veľmi zaujímavý program medzinárodnej konferencie s názvom Edukácia dospelých 2018 si môžete pozrieť tu: program edukacia dospelych 2018....

Written by:

23. March 2018 / Comments (0)

Nové číslo časopisu Lifelong Learning

21. March 2018 Najnovšie číslo časopisu Lifelong Learning, ktorý vydáva Inštitút celoživotného vzdelávania – Mendelovej univerzity v Brne si môžete stiahnúť na:...

Written by:

21. March 2018 / Comments (0)

FB SAACV

7. February 2018 Dňa 07.02.2018 bol vytvorený aj Facebook našej asociácie. Aktuálne info, fotky, krátke videá a ďalšie máte možnosť nájsť na: https://www.facebook.com/saacv.sk/...

Written by:

7. February 2018 / Comments Off on FB SAACV

Stretnutie zástupcov SAACV s MŠVVaŠ SR

21. February 2017 Dňa 23.1.2018 sa uskutočnilo stretnutie na pôde MŠVVaŠ SR. Za SAACV sa stretnutia zúčastnili: Regína Remenárová – prezidentka SAACV, riaditeľka ICV STUBA, Dušan Vitko...

Written by:

21. February 2017 / Comments Off on Stretnutie zástupcov SAACV s MŠVVaŠ SR

Nové vedenie SAACV

27. January 2017 Dňa 26.10.2017 sa na pôde TU vo Zvolene uskutočnili voľby do orgánov SAACV na nasledujúce trojročné obdobie. Na základe sčítania všetkých platných hlasovacích lístkov...

Written by:

27. January 2017 / Comments Off on Nové vedenie SAACV