september 13, 2018

Details:

Name Katedra Andragogiky - PU Prešov Email akonferencia@unipo.sk

Schedule

Date:
Time:

Edukácia dospelých – teória a prax

Katedra andragogiky na Prešovskej univerzite v Prešove, Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 13.9.2018 v Prešove.

Pozvánka:
Prihláška:
Program:
Vedecký výbor:
Organizačné pokyny:
Pokyny k príspevkom: