Nové číslo časopisu LLL – 2018 (č.1)

26. júna 2018 / Comments (0)

Nezaradené

Lifelong Learning, ktorý vydáva Inštitút celoživotného vzdelávania – Mendelovej univerzity v Brne si č. 1 rok 2018 môžete stiahnúť na:

http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/29839-