Nové číslo časopisu LLL – 2018 (č.2)

1. októbra 2018 / Comments (0)

Nezaradené

Vyšlo najnovšie číslo časopisu – Lifelong Learning č.2, ktorý vydáva Inštitút celoživotného vzdelávania – Mendelovej univerzity v Brne.

Môžete si ho stiahnúť na: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/30222-roc.-8-c.-2-2018