Členská schôdza SAACV – úspešná

27. novembra 2018 / Comments (0)

Nezaradené

Dňa 22.11.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členskej základne Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Z 20 riadnych členov slovenských vysokých škôl sa zúčastnilo 12 zástupcov. Program bol zameraný na vyhodnotenie činnosti za rok 2018 (p.Remenárová – „klik na prezentáciu“), predstavenie národného projektu IT Akademy (p.Blichová „klik na prezentáciu“), predstavenie novej web stránky a FB (p.Selecký „klik na prezentáciu“), predstavenie zámerov MŠ VV a Š SR (p.Pátho) a diskutovalo sa o aktuálnych témach. Všetkým kolegom ďakujeme za aktívnu účasť.