10-11-2021 Konferencia sa uskutoční prostredníctvom MS Teams. Finálny počet prednášajúcich je 12 a prihlásiť sa môžete na:
Prihláška na konferenciu “VZDELÁVANIE 3.VEKU PRÍLEŽITOSŤ PRE SPOLOČNOSŤ” – 9.ročník odbornej Česko – Slovenskej konferencie (16.11.2021) (google.com)

19-10-2021 Prvé abstrakty sme pridali na našu web stránku aj náš Facebook – ďakujeme p.Šerákovi, p.Štorovej a p.Gleibischovi. Očakávame samozrejme aj ďalšie abstrakty, aby sa naša konferencia mohla príspevkami napĺňať.

18-09-2021 Ďalším významným odborným garantom konferencie bude Asociácia univerzít tretieho veku z Českej republiky.

10-09-2021 Spoluprácu na konferencii a prípravu prezentácie potvrdili: Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku, Centrum dobrovoľníctva BB, Klub Luna Senior, Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, Česká a Slovenská asociácia Age managementu.

09-09-2021 Zaslanie pozvánky bývalým a potenciálnym partnerom konferencie

sep-2021 Finalizácia obsahu konferencie

jún-2021 “Dištančné” stretnutie organizačného výboru (Šerák, Rašín, Štorová, Selecký) a náčrt obsahu konferencie