21-03-2019 Otvorenie konferencie (p.Staník, p.Selecký, p.Remenárová, p.Rašín)
21-03-2019 Hlavná otváracia prednáška (p.Šerák)
21-03-2019 Rokovanie v sekciách (p.Ukropová)
20-02-2019 Hlavní organizátori medzinárodnej konferencie (p.Remenárová a p.Selecký)
20-02-2019 Účastníci slávnostného predstavenia v Senáte Parlamentu ČR v Prahe
20-02-2019 Predstavenie konferencie v Senáte Parlamentu ČR v Prahe
Registrácia účastníkov – Mladá Boleslav
Rozhovor s p.Ivom Rašínom v Českej televízii
Predstavenie konferencie v Senáte parlamentu Českej republiky
Rokovanie v sekciách – “Workshopy”
Workshop