(Final program)

16.11.2021 – utorok

  • 10.00 hod – 10.10 hod (úvodné pozdravy a organizačné pokyny)
  • 10.10 hod – 11.30 hod (1. blok odborných prednášok – aktuálne otázky vzdelávania v 3.veku)

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Mezigenerační dialog a kulturní participace seniorů
Mgr. Silvia Cochová, PhD.
Príklady dobrej praxe v dobrovoľníctve seniorov a senioriek zapojených do dlhodobých dobrovoľníckych programov.
Mgr. Veronika Kosková
Dobrovoľníctvo ako jeden z konceptov aktívneho starnutia a celoživotného vzdelávania     PhDr. Oldřich Čepelka Kdo je ten, kto se vzdělává?

11.30 hod – 12.30 hod (prestávka)

12.30 hod – 14.00 hod (2.bok odborných prednášok – vzdelávanie na U3V)

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. (abstrakt, CV, foto)
Seniorské vzdelávanie na Univerzitách tretieho veku
Bc. Dana Žižkovská (abstrakt, CV, foto)
Role U3V v komunitním vzdělávání dospělých
doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. (abstrakt, CV, foto)
Výuka seniorů v rámci U3V v době COVIDu
Mgr. Attila Rácz, PhD. (abstrakt, CV, foto)
Vzdelávanie seniorov očami lektora po 15 rokoch pôsobenia na univerzite tretieho veku
Mgr. Ivana Prešinská, PhD. (abstrakt, CV, foto)
,,Keď učenie už nie je mučenie” – sebaskúsenosť a zážitkové učenie ako druh vzdelávania a forma aktivizácie seniorov

  • 14.00 hod – 14.30 hod (prestávka)
  • 14.30 hod – 16.00 hod (3.bok odborných prednášok – age management)

Mgr. Ilona Štorová (abstrakt, CV, foto) Podpora stárnutí na pracovišti
PhDr. Jiřina Novotná (abstrakt, CV, foto)
Změna požadavků na výkon profese – jak starší učitelé hod-notí svoji profesní zdatnost pro společné vzdělávání ve srov-nání s těmi mladšími?
PeadDr. Ilona Hegerová (abstrakt, CV, foto)
Stav age managementu na Slovensku v roku 2021

Aktualizované 10-11-2021