September 17, 2019

Details:

Name ICV MENDELU Phone +420545135209 Email michal.simane@mendelu.cz

Schedule

Date:
Time:

11. mezinárodná vedecká konferencia celoživotného vzdelávania ICOLLE 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás pozval na 11. mezinárodní vědeckou konferenci celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019, která bude probíhat ve dnech 17. – 18. září 2019 na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním tématem 11. ročníku konference je:

„Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost“

Na konferenci bude věnována pozornost zejména otázkám zhodnocení aktuálních trendů v rámci udržitelnosti ve vzdělávání, a to v souvislosti s celoživotním vzděláváním jak z pohledu empirického výzkumu, tak i praktických zkušeností. Na konferenci však budou přednesena a diskuto­vána i další témata vážící se k problematice celoživotního vzdělávání a učení.

Více informací naleznete v pozvánce přiložené do přílohy tohoto e-mailu a na nových webových stránkách konference:

www.icolleconference.cz

Na Vaši účast se těší

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

ředitel VÚ ICV MENDELU

předseda organizačního výboru konference ICOLLE 2019

 

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

zástupce ředitele pro tvůrčí činnost ICV MENDELU

výkonný ředitel konference ICOLLE 2019

V případě dotazů kontaktujte prosím příslušné členy organizačního výboru konference, který naleznete na stránce: https://www.icolleconference.cz/organizacni-vybor