April 2, 2020

Details:

Name Katedra andragogiky PF UMB Email michaela.sladkayova@umb.sk

Schedule

Date:
Time:

Edukácia dospelých 2020

Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
VÁS POZÝVA
NA BANSKOBYSTRICKÚ ANDRAGOGICKÚ KONFERENCIU
EDUKÁCIA DOSPELÝCH
2020
Zámerom organizátorov je vytvoriť priestor pre diskusiu o teoretických a praktických problémoch
edukácie dospelých v súčasnosti.
Cieľom konferencie je analyzovať trendy rozvoja edukácie dospelých a identifikovať procesy, ktoré
determinujú kvalitu edukácie dospelých vo vzťahu k jednotlivcovi a spoločnosti.
Spoločná diskusia by mala priniesť nové podnety z oblasti andragogickej teórie a príklady
dobrej praxe.
Okrem aktuálnych otázok teórie a praxe edukácie dospelých bude osobitná pozornosť (vystúpenia
v pléne) venovaná problematike politiky vzdelávania dospelých.
Plánované výstupy z konferencie:
Recenzovaný zborník vedeckých štúdií.
Termín konania: 02.04.2020
Prezentácia účastníkov: 9,00 – 10,00
Miesto: Katedra andragogiky, PF UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
Termín na podanie prihlášky: 10.03.2020
Poznámka: Prihlášky posielajte v elektronickej podobe na adresu: michaela.sladkayova@umb.sk
Vložné: 60 € (vo vložnom sú zahrnuté náklady na občerstvenie, obed formou švédskych stolov a vydanie
recenzovaného zborníka)