March 18, 2020

Details:

Name PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Schedule

Date:
Time:

Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost 2020

Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se Služby a školení MB, z. ú., v Mladé Boleslavi, Age management z. s., Asociací univerzit
třetího věku ČR a Slovenskou akademickou asociáciou pre celoživotné vzdelávanie devátý ročník mezinárodní odborné konference:

Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost

S podtextem:
Je náš politický a vzdělávací systém připraven na podporu edukace a rozvoje seniorů podporující prodloužení ekonomické produktivity i umožnění aktivního stárnutí?
Cílem této jediné pravidelně realizované odborné konference na území České i Slovenské republiky, která se systematicky věnuje edukačním a pracovním kontextům stárnutí populace,
je poskytnout odborníkům pracujícím v oblasti vzdělávání starších dospělých a seniorů informace o aktuálních trendech majících dopad na organizaci, obsahy, podoby a cíle těchto
aktivit. Rovněž představit vzdělavatelům a organizátorům vzdělávacích i kulturních seniorských aktivit možnosti, jak přispět k aktivizaci starších dospělých nejen v ČR, ale i v rámci
Evropy.
Konference bude zároveň zaměřena na příspěvky v oblasti age managementu s cílem podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na
pracovišti, včetně zapojování starších dospělých zpět do pracovního procesu.

Konference se uskuteční dne 18. března 2020 v Praze v prostorách Kampusu Hybernská Univerzity Karlovy.
Tradiční slavnostní představení konference v prostorách Senátu PČR proběhne dne 24. února 2020.

Prosíme o poznačení termínu do Vašich kalendářů. Podrobný program obdržíte do konce ledna 2020.
Evidence přihlášek pro potenciální účastníky bude zahájena v krátké době. Sledujte prosím informace na webu konference: https://konference.agemanagement.cz/

Za organizační výbor konference:
PhDr. Michal Šerák, Ph.D. – předseda organizačního výboru (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)
Ivo Rašín – místopředseda organizačního výboru (Služby a Školení MB, z. s.)
Mgr. Ilona Štorová – místopředsedkyně organizačního výboru (Age Management, z. s.)