December 11, 2019

Details:

Name Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností

Schedule

Date:
Time:

Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu

Název akce:

Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu

Adult Education 2019 – in the context of professional development and social capital

  1. ročník mezinárodní vědecké konference

 

Záštita:

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, Univerzita Karlova

 

Odborní garanti konference:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, předseda České andragogické společnosti

 

Termín konání konference:

  1. a 12. prosince 2019, Praha (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Myslíkova 7)

 

Pořadatel konference:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností

 

Organizaci zabezpečuje:

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká andragogická společnost, Praha

 

Tematické bloky konference a garanti:

  1. Trendy v managementu profesního rozvoje

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

  1. Význam sociálního a kulturního kapitálu v 21. století

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. (Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

  1. Senioři – kvalita života v kontextu celoživotního vzdělávání

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

  1. E-posterová sekce: Prezentace výsledků výzkumů z oblasti dalšího vzdělávání a řízení
    a vedení pracovníků

PhDr. Martin Kursch, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

 

Výstupy:

Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku Vzdělávání dospělých 2019 (ISBN 978-80-906894-8-0 a ISSN 2571-3841). Předchozí ročník byl zařazen do databáze Web of Science a ročník 2018 byl zaslán k indexaci do Scopus.

 

Viac na: http://kamv.cz/konf-2019.html