November 16, 2021

Details:

Name SAACV Phone +421918730375 Email konferencia@saacv.sk

Schedule

Date:
Time:

VZDELÁVANIE 3.VEKU – PRÍLEŽITOSŤ PRE SPOLOČNOSŤ

Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie v

spolupráci s Služby a Školení Mladá Boleslav organizujú medzinárodnú

odbornú konferenciu zameranú na vzdelávanie seniorov.

Dátum:
16.11.2021 od 12.00 do 18.00 hod (utorok)

Miesto:
Kongresové centrum Technickej univerzity vo Zvolen, Študentská 17, Zvolen,  Slovensko

Obsahové zameranie konferencie:

„Aktuálne trendy vo vzdelávaní a rozvoji seniorov a starších dospelých“

(príprava na starnutie, metódy a formy vzdelávania, dobrovoľníctvo, age management, príprava firiem na starnutie zamestnancov s podporou vízie Priemyslu 4.0, podpora mentálnych a psychických zručností, možnosti a bariéry využívania moderných komunikačných technológií, medzigeneračné učenie a iné)

Poplatok:
20,- Eur do 31.10.2021 (30,- Eur po 31.10.2021) V poplatku je: vstup na konferenciu, materiály, občerstvenie, spoločenský večer, exkurzia s výkladom o histórii mesta Zvolen (piatok doobeda). V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa konferencia uskutoční dištančnou formou.

Prihláška:
Elektronicky na www.saacv.sk/konferencia (stránku pravidelne aktualizujeme)

Hlavní organizátori:

SAACV, CĎV TUZVO, ICV STUBA; Služby a Školení MB

 

Odborní garanti:

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF, UK Praha; Asociácia lektorov a kariérnych poradcov,

Asociácia Univerzít tretieho veku na Slovensku;

 

Významní partneri:

Klub Luna Senior Friendly, o.z.; SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR); ŠKODA AUTO; Centrum

Dobrovoľníctva;

 

Pokyny pre prednášajúcich:

Výber príspevkov a začlenenie do jednotlivých sekcií vyberá hlavný organizátor. Príspevok v hlavnom konferenčnom bloku je v

dĺžke trvania max. 15 min. a v ostatnom od 30 min. Prednášajúci neplatia konferenčný poplatok a majú zabezpečené aj

ubytovanie.

 

Ubytovanie:

ŠD TUZVO, Študentská 27 (zabezpečuje organizátor – kapacita obmedzená), alebo ostatné ubytovacie kapacity vo Zvolene