26-04-2019 Aj vďaka súhlasu prednášajúcich a pomoci p.Kissa, sme z konferencie vytvorili video. Celé video je uložené na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbsszuu_eRH2rQgPhYumvcg, jednotlivé časti si môžete pozrieť aj v sekcii konferencia-program.

18-04-2019 Dotazník spokojnosti – veľmi pekne ďakujeme účastníkom za vyplnenie dotazníka (28 odpovedí z 80), aj na základe týchto informácií sa môžeme neustále zlepšovať – DOTAZNÍK

03-04-2019 Fotogalériu z konferencie si môžete pozrieť a aj stiahnuť na našom Facebooku – https://www.facebook.com/saacv.sk/

28-03-2019 Dovoľte, aby sme sa poďakovali za aktívny prístup všetkým účastníkom medzinárodnej Česko-Slovenskej konferencie. Veríme, že ste boli spokojní a o rok sa uvidíme v Českej republike.

18-03-2019 Aktuálne máme prihlásených 80 účastníkov konferencie. Veľmi sa tešíme!!!

12-03-2019 Hlavným moderátorom doobedňajšieho bloku Česko-Slovenskej konferencie bude Erik Selecký.
Ďalší moderátori poobedňajších sekcií: Michal Šerák – vzdelávanie seniorov a jeho podoby, Ivo Rašín – príprava na starnutie, Erik Selecký – nové zručnosti a postupy v lektorskom vzdelávaní .

11-03-2019 Aktuálne máme prihlásených viac ako 70 účastníkov. Tešíme sa!

05-03-2019Ing. arch. Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava oficiálne prijal záštitu nad medzinárodnou konferenciou Vzdelávanie 3.veku.

20-2-2019 Sa uskutočnilo slávnostné predstavenie medzinárodnej Česko-Slovenskej konferencie v Senáte Parlamentu ČR v Prahe. Fotky aj videá nájdete na: https://www.facebook.com/saacv.sk/

14-2-2019 Dnes sme skompletizovali finálny plagát konferencie. Začíname s distribúciou plagátu spolu s našimi partnermi. Plagát na stiahnutie TU.

29-1-2019 Aktuálne informácie o termínoch, programe, registrácii, poplatkoch, mieste konferencie, kontakte a iné nájdete na týchto odkazoch – (http://saacv.sk/partneri/, http://saacv.sk/terminy/, http://saacv.sk/program/, http://saacv.sk/registracia/, http://saacv.sk/miesto/, http://saacv.sk/ubytovanie/, http://saacv.sk/poplatky/, http://saacv.sk/fotogaleria/, http://saacv.sk/kontakt-konferencia/)

23-1-2019 Oficiálna registrácia je spustená. Priebežne budú dopĺňané a aktualizované informácie o organizácii konferencie, o programe a o príspevkoch prednášajúcich.

21-12-2018 Bola spustená skúšobná verzia web stránky www.saacv.sk/konferencia v januári 2019 budeme finalizovať a dopĺňať údaje na stránke, aby mohla byť spustená oficiálna registrácia.

21-12-2018 Podrobnejšie informácie aj z prípravy môžete sledovať na našom Facebooku: https://www.facebook.com/saacv.sk/