21-12-2018 Bola spustená skúšobná verzia web stránky www.saacv.sk/konferencia v januári 2019 budeme finalizovať a dopĺňať údaje na stránke, aby mohla byť spustená oficiálna registrácia.

21-12-2018 Podrobnejšie informácie aj z prípravy môžete sledovať na našom Facebooku: https://www.facebook.com/saacv.sk/