Prihláška pre účastníka

  1. Registrovanie sa na tomto odkaze: TU (prosíme uviesť všetky potrebné údaje vrátane údajov potrebných na vystavenie faktúry). Vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje budú spracúvané organizačným výborom konferencie len na účely, spojené s organizáciou konferencie. Zaplatenie príslušného poplatku na bankový účet organizátora (slovenský alebo český účet), ktorý Vám bude zaslaný prostredníctvom vyhotovenej faktúry po prihlásení. Viac na: http://saacv.sk/poplatky/
  2. Všetky aktuálne informácie nájdete na web stránke: www.saacv.sk/konferencia a Facebooku:
    www.facebook.com/saacv.sk/. Info o programe: www.saacv.sk/program, ubytovaní: www.saacv.sk/ubytovanie.
  3. Členovia SAACV – majú poplatok zadarmo (len jeden zástupca za univerzitu – hradené z členského).

Prihláška pre prednášajúceho

  1. Prosím, kontaktujte organizátora – konferencia@saacv.sk, kde napíšete údaje o Vás a Vašom príspevku (profesijný životopis a abstrakt príspevku na konferenciu vo formáte pdf, fotografia), organizátor sa Vám v najkratšom čase odpovie, či môžete byť zaradení. Odoslaním vyššie uvedených dokumentov vyjadrujete súhlas so zverejnením údajov o Vás a Vašom príspevku na webovej stránke konferencie na účel informovania verejnosti o obsahu programu konferencie. Konferencia je zameraná najmä na odbornú verejnosť.
  2. Prosím, kontaktujte organizátora – konferencia@saacv.sk, kde napíšete údaje o Vás a Vašom príspevku, organizátor sa Vám v najkratšom čase odpovie, či môžete byť zaradení. Konferencia je zameraná najmä na odbornú verejnosť.
  3. V prípade akceptácie prednášajúceho, nemusí platiť registračný poplatok ani poplatok za ubytovanie (1 x noc).

Aktualizované 10-09-2021