Prihláška pre účastníka

  1. Registrovanie sa na tomto odkaze: TU (prosíme uviesť všetky potrebné údaje vrátane údajov potrebných na vystavenie faktúry). Vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje budú spracúvané organizačným výborom konferencie len na účely, spojené s organizáciou konferencie. Údaje budú uchovávané počas 6 mesiacov od ich poskytnutia. Viac na linke O právach dotknutej osoby.
  2. Zaplatenie príslušného poplatku na bankový účet organizátora (slovenský alebo český účet), ktorý Vám bude zaslaný prostredníctvom vyhotovenej faktúry po prihlásení. Viac na: http://saacv.sk/poplatky/
  3. Všetky aktuálne informácie nájdete na web stránke: www.saacv.sk/konferencia a Facebooku:
    www.facebook.com/saacv.sk/. Info o programe: www.saacv.sk/program, ubytovaní: www.saacv.sk/ubytovanie.
  4. Členovia SAACV – majú poplatok zadarmo (len jeden zástupca za univerzitu – hradené z členského).

Prihláška pre prednášajúceho

  1. Prosím, kontaktujte organizátora – konferencia@saacv.sk, kde napíšete údaje o Vás a Vašom príspevku (profesijný životopis a abstrakt príspevku na konferenciu vo formáte pdf, fotografia), organizátor sa Vám v najkratšom čase odpovie, či môžete byť zaradení. Odoslaním vyššie uvedených dokumentov vyjadrujete súhlas so zverejnením údajov o Vás a Vašom príspevku na webovej stránke konferencie na účel informovania verejnosti o obsahu programu konferencie. Údaje budú zverejnené maximálne 1 rok po skončení konferencie. Viac na linke O právach dotknutej osoby. Konferencia je zameraná najmä na odbornú verejnosť.
  2. Prosím, kontaktujte organizátora – konferencia@saacv.sk, kde napíšete údaje o Vás a Vašom príspevku, organizátor sa Vám v najkratšom čase odpovie, či môžete byť zaradení. Konferencia je zameraná najmä na odbornú verejnosť.
  3. V prípade akceptácie prednášajúceho, nemusí platiť registračný poplatok. Ak prednášajúci bude zaradení do hlavnej plenárnej sekcie, bude mu uhradené aj ubytovanie – 2 x noc. Ak do poobedňajšej sekcie tak 1 x noc.
  4. Upozornenie: k 20.1.2019 sme uzavreli zoznam prednášajúcich. Teší nás veľký záujem zo strany prednášajúcich o konferenciu.

Aktualizované 25.2.2019