Frequently asked questions – často kladené otázky 

  1. Z akého dôvodu ste založili túto organizáciu?

Organizácia SAACV bola založená najmä z dôvodu výmeny vzájomných skúseností na slovenských vysokých školách v oblasti CŽV.

  1. Aké má ďalšie priority organizácia?

Organizácia chce byť reprezentatívnym partnerom slovenských vysokých škôl v oblasti CŽV najmä pre oblasti ďalšieho vzdelávania študentov – zamestnancov – absolventov, kontinuálneho vzdelávania, kariérneho poradenstva, legislatívneho procesu.

  1. Koľko má organizácia členov a ako sa môžeme prihlásiť?

SAACV má k dnešnému dátumu (29.01.2018) – 20 členov z toho je 18 verejných vysokých škôl a 1 štátna a 1 súkromná.

  1. Ako často sa budú stretávať členovia SAACV?

Stretnutie členskej základne SAACV sú plánované minimálne raz za jeden rok. Členská základňa sa bude stretávať na podujatiach, ktoré bude predovšetkým organizačne zabezpečovať SAACV. Výkonný  výbor sa bude stretávať častejšie – bude využívať aj internet (skype, e-mail…), novinky a aktuality budú zasielané členom e-mailom, alebo uverejňované na našej stránke.

  1. Aké aktivity chce SAACV vykonávať?

Najmä ide o projektovú, legislatívnu, poradenskú činnosť.

  1. Aký je členský poplatok do asociácie?

Členský poplatok je 100,- Eur/rok.

  1. Má asociácia aj medzinárodný význam?

Áno, keď sme zakladali túto organizáciu išlo nám aj o medzinárodný rozmer. Organizácia, ktorá zastrešuje centrá celoživotného vzdelávania na univerzitách v rámci EÚ, ale aj sveta sa volá EUCEN.