(priebežne je aktualizovaný)

21.03.2019 – štvrtok

 • 10.00 hod – 10.20 hod (úvodné pozdravy a organizačné pokyny)
 • 10.20 hod – 11.40 hod (odborné prednášky z teórie aj praxe vzdelávania seniorov)
  • 10.20-10.40 – prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. (Filozofická fakulta PU v Prešove) – „Sociálny kapitál starnutia“ (abstrakt, CV, foto) – nezúčastnila sa.
  • 10.40-11.00 – PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (Katedra andragogiky a personálního řízení, Univerzita Karlova) – „Edukace seniorů jako součást politiky aktivního stárnutí“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
  • 11.00 – 11.10 – Mgr. Magdalena Edlová,DiS. (prezidentka AU3V ČR) – „25 let historie Asociace“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
  • 11.10-11.20 – Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. (prezidentka ASUTV SR) – „25.rokov vzdelávania na Univerzitách tretieho veku na Slovensku“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
  • 11.20-11.40 – Ing. Petr Kazík Ph.D. (AHRA Human Resource Agency, s.r.o.) – „M.O.O.D.L.E.pedie – učme se učením ostatních…“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
 • 11.40 hod – 12.10 hod (prestávka)
 • 12.10 hod – 13.30 hod (odborné prednášky z teórie aj praxe vzdelávania seniorov)
  • 12.10-12.25 – Mgr. Emília Jányová Lopušníková (prezidentka ALKP) – „S akými kartami hrá lektor“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
  • 12.25-12.40 – Mgr. Ilona Štorová (Age management z.s.) – „Age management – příležitost pro stárnoucí společnost“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
  • 12.40-12.55 – Ing. Klára Nehodová (U3V, PEF ČZU v Praze) – „Virtuální Univerzita třetího věku: „Výuka přichází za seniory“.“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video    
  • 12.55-13.10 – PhDr. Renata Kocianová, Ph.D., Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Katedra andragogiky a personálního řízení, Univerzita Karlova) – „Pracovní preference starších pracovníků a pracujících seniorů.“ (abstrakt, CV, CV, foto, foto, prezentácia, video)
  • 13.10-13.25 – Ing. Václav Vojtěch (Akademie Černošice) – „Občanská akademie, institut celoživotního učení jako nositel úlohy „příprava na stáří“.“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
 • 13.30 hod – 14.00 hod (obedňajšia prestávka)
 • 14.00 hod – 17.00 hod (workshopy)
  1. Vzdelávanie seniorov a jeho podoby
   • 14.00-14.40 – Bc. Iveta Novotná/Zlata Houšková (Městská knihovna Chrudim) – „Bariéry ve vzdělávaní seniorů“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video
   • 14.40-15.00 – Mgr. Katarína Šušoliaková (Krajská knižnica v Žiline) – „Vzdelávanie seniorov vo verejných knižniciach.“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
   • 15.00-15.20 – PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., Mgr. BcA. Jan Bartoš (Elpida o.p.s.) – „Lektorská akademie SEFTE – jsme „senior friendly“.“ (abstrakt, CV, CV, foto, foto, prezentácia, video)
   • 15.40-16.00 – PhDr.Vendula Raymová, LL.M. (Bohemia EU Planners, s.r.o.) – „Evropský senior, prosperita mobility. Nezávislé bydlení seniorů v rámci soužití.“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
   • 16.00-16.20 – PhDr. Ľubica Majerová (NBS – Múzeum mincí a medailí) – „Dimenzia múzeí  pre celoživotné vzdelávanie.“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
   • 16.20-16.40 – Mgr. Petra Hirtlová, PhD. (ARC – Vysoká škola politických a společenských věd) – „Úspešné starnutie“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
   • 16.40-17.00 – PhDr. Oldřich Čepelka (Fakulta humanitních studií UK Praha) – „Mimopoznávací (mimokognitivní) efekty vzdělávání seniorů“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
  2. Nové zručnosti a postupy v lektorskom vzdelávaní
   • 14.00-15.20 – Mgr. Roman Mojš (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov) – „Všetci rovnakí alebo každý iný?“ (abstrakt, CV, foto, bez prezenácie – interaktívne aktivity)
   • 15.40-17.00 – Ing. Karol Herian, PhD. (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov) – „Čo nevidíte ale je prítomné v efektívnom vzdelávaní“ (abstrakt, CV, foto, bez prezenácie – interaktívne aktivity)
  3. Príprava na starnutie
   • 14.00-14.40 – Mgr. Attila Rácz, PhD. (Schindlerka, n.o.) – „Osobnostný rozvoj pre seniorov? Áno, ale ako na to?“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
   • 14.40-15.20 – Ing. Daniela Ukropová (Univerzita tretieho veku, TU Zvolen) – „Nástrahy na internete“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
   • 15.40-16.00 – PhDr. Lívia Matulová Osvaldová (Klub Luna Senior Friendly, o.z.) – „Starnutie začína v mozgu.“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)
   • 16.00-16.20 – Ing. Marian I. Fabian (AkSen – aktívny senior, o.z.) – „Čo dokážu tri ženy a tiež niekoľko skúseností o vzdelávaní poslancov“ (abstrakt, CV, foto) – nezúčastnil sa
   • 16.20-16.40 – PhDr. Miloš Nemeček (Slovenská asociácia Age Management) – „Vekový manažment na Slovensku“ (abstrakt, CV, foto, video) – nemal prezentáciu
   • 16.40-17.00 – Mgr. Jan Dobeš (Česká asociace age managementu) – „Představení výstupů a doporučení ročního vzdělávacího cyklu programu Profesní Seniorita™.“ / „Možnosti a směřování nástrojů Age managementu v internetových a mobilních aplikací. „Jak jsme připraveni a co očekáváme s nástupem Průmyslu 4.0“.“ (abstrakt, CV, foto, prezentácia, video)

21.03.2019 – štvrtok

 • 19.00 hod – 22.00 hod spoločenský večer (len pre prihlásených účastníkov konferencie). Spoločenská miestnosť STU Bratislava, Vazovova 5, nad Aulou Dioníza Ilkoviča.

22.03.2019 – piatok

 • 10.00 hod – 13.00 hod prehliadka historického centra Bratislavy (len pre prihlásených účastníkov konferencie). 10.00 hod – stretnutie pred hotelom Akademik. Spoločný odchod do historického centra Bratislavy (1,6 km – Primaciálny palác). Exkurzia s pani Ing. Evou TURZOVOU od 10.30 do 12.30. Príchod do hotela Akademik – 13.00 hod).
 • Aktualizované: 26.4.2019