(priebežne bude aktualizovaný)

21.03.2019 – štvrtok

 • 10.00 hod – 10.20 hod (úvodné pozdravy a organizačné pokyny)
 • 10.20 hod – 13.00 hod (odborné prednášky z teórie aj praxe vzdelávania seniorov)
  • PhDr. Michal Šerák, Ph.D. – „……“
  • Mgr. Emília Jányová Lopušníková – „S akými kartami hrá lektor“
 • 13.00 hod – 14.00 hod (obedňajšia prestávka)
 • 14.00 hod – 17.00 hod (workshopy)
  1. Vzdelávanie seniorov a jeho podoby
  2. Príprava na starnutie
  3. Nové zručnosti a postupy v lektorskom vzdelávaní
   • Mgr. Roman Mojš – “ Všetci rovnakí alebo každý iný?“
   • Ing. Karol Herian, CSc. – „Čo nevidíte ale je prítomné v efektívnom vzdelávaní“
 • 17.00 hod – ukončenie
 • 18.00 hod – spoločenský večer

22.03.2019 – piatok

 • 10.00 hod – 13.00 hod prehliadka historického centra Bratislavy