(priebežne je aktualizovaný a bude doplnený prednášajúcimi)

16.11.2021 – utorok

 • 12.00 hod – 12.20 hod (úvodné pozdravy a organizačné pokyny)
 • 12.20 hod – 14.00 hod (1. blok odborných prednášok z teórie aj praxe vzdelávania seniorov)
 • 14.00 hod – 14.30 hod (prestávka)
 • 14.30 hod – 16.00 hod (2.bok odborných prednášok z teórie aj praxe vzdelávania seniorov)
 • 16.00 hod – 16.30 hod (prestávka)
 • 16.30 hod – 18.00 hod (3.bok odborných prednášok z teórie aj praxe vzdelávania seniorov)
 • Potvrdené príspevky
 • Dr. Michal Šerák – Mezigenerační dialog a kulturní participace seniorů
 • Mgr. Ilona Štorová – Podpora stárnutí na pracovišti
 • Dr. Roman Giebisch – Knihovny jako vzdělávací instituce

16.11.2021 – utorok

 • 19.00 hod – 22.00 hod spoločenský večer (len pre prihlásených účastníkov konferencie). Kongresové centrum TU vo Zvolene, Študentská 17

22.03.2019 – piatok

 • 9.00 hod – 11.00 hod prehliadka historického centra Zvolena (len pre prihlásených účastníkov konferencie).

Aktualizované 19-10-2021