Registrácia účastníkov – Mladá Boleslav
Rozhovor s p.Ivom Rašínom v Českej televízii
Predstavenie konferencie v Senáte parlamentu Českej republiky
Rokovanie v sekciách – „Workshopy“
Workshop