1/ Ubytovanie pre prednášajúcich je zabezpečené v Hoteli Akademik (ubytovanie od 14.00 hod – odubytovanie do 10.00 hod), Bratislava, Vazovova 1, 811 07 Staré Mesto – link tu:

2/ Ubytovanie pre účastníkov môžeme zabezpečiť v ubytovacom zariadení STU Bratislava – ŠD Juraja Hronca, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava – link tu: (kapacitne obmedzené)

3/ Ďalšie ubytovanie v blízkosti STU v Bratislave môžeme len odporučiť (viď mapka).

Aktualizované: 20.3.2019