Miesto konania konferencie:

Inštitút celoživotného vzdelávania

Technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

Odborná časť: Aula STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

Workshopy: ICV, STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

GPS: 48°09’17.4″N 17°07’04.5″E