Do dnešného dňa naša organizácia aktívne spolupracuje:

Národný ústav celoživotného vzdelávaniawww.nuczv.sk, sekretariat@nuczv.sk

Podpis memoranda – 22-11-2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odbor celoživotného vzdelávania – www.minedu.sk, sekretariat.sdv@minedu.sk

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuwww.saaic.sk, llp@saaic.sk

Asociácia univerzít tretieho veku na Slovenskuwww.asutv.sk

Podpis memoranda – 28-04-2015

Asociácia lektorov a kariérnych poradcovwww.alkp.sk, alkp@alkp.sk

Aktualizované: 23.02.2018