do 15.11.2021 – do 12.00 hod je možnosť sa prihlásiť – konferencia je prostredníctvom MS Teams a je bezplatná.

Prihláška je:
Prihláška na konferenciu „VZDELÁVANIE 3.VEKU PRÍLEŽITOSŤ PRE SPOLOČNOSŤ“ – 9.ročník odbornej Česko – Slovenskej konferencie (16.11.2021) (google.com)

Aktualizácia: 10-11-2021