Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD. – predseda organizačného výboru (vedúci CĎV TUZVO)

Mgr. Regina Remenárová – podpredseda organizačného výboru, prezidentka SAACV (riaditeľka ICV STUBA)

PaedDr. Janka Chládecká, PhD. – členka organizačného výboru (manažérka UTV EUBA)

Ivo Rašín – člen organizačného výboru (zakladateľ firmy Služby a Školení MB)

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. – člen organizačného výboru (pedagóg na FF UK Praha)

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA – členka organizačného výboru (pedagóg na VŠPJ Jihlava)

Mgr. Nikola Vranová – členka organizačného výboru, administrátorka konferencia@saacv.sk