PhDr. Ing. Erik Selecký, PhD. et PhD – predseda organizačného výboru (vedúci CĎV TUZVO)

Ivo Rašín – člen organizačného výboru (zakladateľ firmy Služby a Školení MB)

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. – člen organizačného výboru (pedagóg na FF UK Praha)

Mgr. Regina Remenárová – člen organizačného výboru (prezidentka SAACV, riaditeľka ICV STUBA)

Mgr. Ilona Štorová – členka organizačného výboru (predsedkyňa Age Management ČR)

Mgr. Beata Mokošová– členka organizačného výboru, administrátorka konferencie: konferencia@saacv.sk