Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD. – predseda organizačného výboru (vedúci CĎV TUZVO)

Mgr. Regina Remenárová – podpredseda organizačného výboru, (prezidentka SAACV, riaditeľka ICV STUBA)

Ivo Rašín – člen organizačného výboru (zakladateľ firmy Služby a Školení MB)

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. – člen organizačného výboru (pedagóg na FF UK Praha)

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA – členka organizačného výboru (pedagóg na VŠPJ Jihlava)

Mgr. Nikola Vranová – členka organizačného výboru, administrátorka konferencie: konferencia@saacv.sk