Konferencia „Vzdelávanie 3.veku“ bola prvý-krát organizovaná v Českej republike českou vzdelávacou spoločnosťou Služby a Školení, Mladá Boleslav. Za otca zrodu konferencie môžeme považovať p.Iva Rašína, ktorý bol a je aktívny v ďalšom aj seniorskom vzdelávaní v Českej republike.

Za ďalších kolegov, ktorí aktívne podporovali a udržiavali konferenciu počas 6 rokov v Mladej Boleslavi, vrátane aktivít v Českom Senáte je p. Michal Šerák, p.Lenka Cimbálníková a ďalší.

7.ročník odbornej Česko-Slovenskej konferencie sa organizuje prvý-krát na Slovensku v Bratislave a do budúcnosti by chcel organizačný výbor organizovať túto konferenciu raz v ČR a raz v SR.

6.ročník 2018

5.ročník 2017

4.ročník 2016