Konferencia „Vzdelávanie 3.veku“ bola prvý-krát organizovaná v Českej republike českou vzdelávacou spoločnosťou Služby a Školení, Mladá Boleslav. Za otca zrodu konferencie môžeme považovať p.Iva Rašína, ktorý bol a je aktívny v ďalšom aj seniorskom vzdelávaní v Českej republike.

Za ďalších kolegov, ktorí aktívne podporovali a udržiavali konferenciu počas 6 rokov v Mladej Boleslavi, vrátane aktivít v Českom Senáte je p. Michal Šerák, p.Lenka Cimbálníková, p.Ilova Štorová a ďalší.

7.ročník odbornej Česko-Slovenskej konferencie sa organizuje prvý-krát na Slovensku v Bratislave a do budúcnosti by chcel organizačný výbor organizovať túto konferenciu raz v ČR a raz v SR. Veľké poďakovanie patrí kolegom z ICV STU Bratislava, ktorí aktívne pomáhali pri samotnej organizácii a zabezpečili prednáškové miestnosti, ubytovacie kapacity aj katering.

8.ročník sa konal 4.11.2020 prostredníctvom aplikácie ZOOM z dôvodu „pandemickej situácie“.

9.ročník sa bude konať na Slovensku vo Zvolene a hlavným organizátorom je Centrum ďalšieho vzdelávania TU Zvolen v spolupráci s inými partnermi.

6.ročník 2018

5.ročník 2017

4.ročník 2016