22. novembra 2018 – Zasadnutie členskej základne SAACV STU Bratislava

26. októbra 2017 – Zasadnutie členskej základne SAACV + voľby orgánov SAACV – TU Zvolen

08. – 09. decembra 2016 SAACV + ASUTV konferencia – UKF Nitra

26. – 27. novembra 2015 SAACV + ASUTV konferencia – AOS L.Mikuláš

25. júna 2014 – Quo Vadit CŽV – medzinárodná konferencia UK Bratislava

22. novembera 2013 – Podpis memoranda medzi SAACV a NÚCŽV a UK Bratislava

30. novembra 2012 – Metodický seminár – ďalšie vzdelávanie na slovenských vysokých školách – Modra

26. apríla 2012 – Kvalita UTV na Slovensku – Šachtičky

10. – 11. novembra 2011 – 1. oficiálne stretnutie zástupcov univerzít – Terchová