Pre záujemcov z Českej republiky:

do 20.02.2019 – zvýhodnený poplatok 780 CZE, IBAN: CZ28 0100 0000 2762 8038 0227, VS: 1000 (po prihlásení Vám bude vystavená faktúra)

od 21.02.2019 do 20.03.2019 – poplatok 860 CZE, IBAN: CZ28 0100 0000 2762 8038 0227, VS: 1000 (po prihlásení Vám bude vystavená faktúra)

Pre záujemcov zo Slovenska a iných krajín:

do 20.02.2019 – zvýhodnený poplatok 30 Eur, IBAN: SK40 1100 0000 0029 2386 7680, VS: 001 (po prihlásení Vám bude vystavená faktúra)

od 21.02.2019 do 20.03.2019 – poplatok 33 Eur, IBAN: SK40 1100 0000 0029 2386 7680, VS: 001 (po prihlásení Vám bude vystavená faktúra)

  • Cena poplatku zahŕňa prenájom konferenčných priestorov, drobné občerstvenie, spoločenský večer, materiály
  • V cene nie je zahrnuté ubytovanie
  • Pre záujemcov z ČR je možnosť platby v českých korunách na český IBAN účet, aby nemuseli platiť poplatok za prevod