Konferencia je bezplatná – koná sa prostredníctvom MS Teams (10.11.2021)

Pre záujemcov z Českej republiky:

do 31.10.2021 – zvýhodnený poplatok 500 CZE, IBAN: CZ28 0100 0000 2762 8038 0227, VS: 1000 (po prihlásení Vám bude vystavená faktúra)

od 01.11.2021 do 16.11.2021 – poplatok 750 CZE, IBAN: CZ28 0100 0000 2762 8038 0227, VS: 1000 (po prihlásení Vám bude vystavená faktúra)

Pre záujemcov zo Slovenska a iných krajín:

do 31.10.2021 – zvýhodnený poplatok 20 Eur, IBAN: SK40 1100 0000 0029 2386 7680, VS: 001 (po prihlásení Vám bude vystavená faktúra)

od 01.11.2021 do 16.11.2021 – poplatok 33 Eur, IBAN: SK40 1100 0000 0029 2386 7680, VS: 001 (po prihlásení Vám bude vystavená faktúra)

  • Cena poplatku zahŕňa prenájom konferenčných priestorov, drobné občerstvenie, spoločenský večer, materiály
  • V cene nie je zahrnuté ubytovanie
  • Pre záujemcov z ČR je možnosť platby v českých korunách na český IBAN účet, aby nemuseli platiť poplatok za prevod