Pre záujemcov z Českej republiky:

do 15.02.2019 – zvýhodnený poplatok 780 CZE – IBAN do ČR (bude upresnený), VS (bude upresnený)

do 15.03.2019 – poplatok 860 CZE – IBAN do ČR (bude upresnený), VS (bude upresnený)

Pre záujemcov zo Slovenska a iných krajín:

do 15.02.2019 – zvýhodnený poplatok 30 Eur, IBAN: SK40 1100 0000 0029 2386 7680, VS: 001

do 15.03.2019 – poplatok 33 Eur, IBAN: SK40 1100 0000 0029 2386 7680 , VS: 001

  • Cena poplatku zahŕňa prenájom konferenčných priestorov, drobné občerstvenie, spoločenský večer, materiály
  • V cene nie je zahrnuté ubytovanie
  • Pre záujemcov z ČR je možnosť platby v českých korunách na český IBAN účet, aby nemuseli platiť poplatok za prevod