marec 21, 2019

Details:

Name SAACV Phone +421918730375 Email konferencia@saacv.sk

Schedule

Date:
Time:

Česko-Slovenská konferencia – Vzdelávanie v 3.veku

Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie v spolupráci s Služby a Školení Mladá Boleslav organizujú medzinárodnú odbornú konferenciu zameranú na vzdelávanie seniorov.

Miesto: Rektorát Slovenskej Technickej univerzi-ty v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Poplatok: 30,- Eur do 20.2.2019 (33,- Eur po 21.2.2019) V poplatku je: vstup na konferenciu, materiály, obed, občerstvenie, spoločenský večer, exkurzia historické-ho centra Bratislavy – piatok doobeda).

Prihláška: Elektronicky na tomto odkaze: TU

Viac na: www.saacv.sk/konferencia